безкоштовна доставка

Безкоштовна доставка по Україні, незалежно від суми замовлення

Fitter Помічник підбору розміру

Унікальний помічник в підборі розміру

Shirts ID Персоніфікація

Shirts ID

Бажаєш дійсно особливого - замовляй вишивку ініціалів, або колір ниток для ґудзика

Договір оферти

Фізична особа-підприємець Томілова Анна Тарасівна, (далі по тексту - «Продавець»), пропонує будь-якій особі, яка відгукнулась на пропозицію, укласти цей Договір роздрібної купівлі-продажу на відстані (далі по тексту - «Договір») на умовах, викладених нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Публічна оферта містить всі істотні умови пропонованого до укладання Договору та висловлює намір Продавця вважати себе зобов'язаною у разі прийняття особою яка відгукнулась, пропозиції укласти Договір.

1.2. Справжня Публічна оферта передбачає, що нікому з осіб, які відгукнулись не будуть надаватися переваги перед іншими особами щодо укладення Договору, також, як і інші особи не будуть віддавати перевагу особі яка відгукнулась.

1.3. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх осіб, які відгукнулись.

1.4. Даний Договір набирає чинності з моменту прийняття (акцептування) особою яка відгукнулась, Публічної оферти. Розміщення особою яка відгукнулась , Замовлення на Сайті або прийняття Замовлення Оператором по телефону свідчить про безумовне прийняття (акцептування) особою даної Публічної оферти.

1.5. Цей Договір може бути укладений лише шляхом приєднання особи яка відгукнулась до запропонованого Договору в цілому. Особа, що розмістила Замовлення на Сайті або надала його Оператору по телефону, повністю і беззастережно погоджується з умовами Договору і не може запропонувати свої умови Договору. У разі незгоди з будь-яким положенням Договору або з Договором в цілому, особі слід утриматися від оформлення Замовлення.

1.6. Беручи справжню Публічну оферту, особа, що відгукнулась, підтверджує, що:

1.6.1. на момент укладення даного Договору не пов'язано будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;

1.6.2. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

1.6.3. готово дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;

1.6.4. не має наміру здійснювати будь-які дії, які зашкодили б ділової репутації Продавця і / або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Продавцем, або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту і / або загальноприйнятим нормам моралі;

1.6.5. його дії спрямовані на покупку Товарів, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити господарської діяльності Продавця і / або порушити права інтелектуальної власності Продавця і / або отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Продавця;

1.6.6. Персональні дані, які надаються їм Продавцю, є повною, достовірною та актуальною;

1.6.7. в разі здійснення реєстрації на Сайті їм не використовуються Персональні дані третіх осіб.

1.7. Сторони гарантують, що володіють повним обсягом цивільної дієздатності, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення даного Договору.

2. Терміни та визначення:

Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, мають таке значення:

Покупець - фізична особа, яка акцептувала (прийняла) дану Публічну оферту.

Сторони - Продавець і Покупець.

Сайт - сукупність веб-сторінок , розташованих в мережі Інтернет, об'єднаних під одним доменним ім'ям (shirts.ua), право на використання яких належить Продавцю.

Товар - предмет матеріального світу, не вилучений з цивільного обороту і запропонований до продажу за допомогою розміщення його зображення на Сайті.

Замовлення - приймається за допомогою засобів дистанційного зв'язку запит на купівлю та доставку Товару, обраного особою, що відгукнулась з пропонованого на Сайті асортименту.

Персональні дані - сукупність відомостей про Покупця, а саме: прізвище, ім'я, по- батькові, дата народження, місце проживання, стать, вік, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), контактний телефон, адреса електронної пошти, розміри (зріст , вага, обхват грудей, обхват талії, обхват стегон), банківські реквізити, фотозображення і інші дані, добровільно надані Покупцем при реєстрації і / або оформленні Замовлення.

Особистий кабінет - персоналізований інтерфейс Сайту, що містить Персональні дані зареєстрованого Покупця, історію зроблених ним Замовлень, відомості про обробку та виконанні Замовлень Покупця, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ним покупок.

Реєстрація - процедура внесення в спеціальну форму на Сайті прізвища, імені, по- батькові Покупця, його контактного телефону, адреси електронної пошти Покупця (використовуваного в подальшому в якості логіна), а також пароля для входу в Особистий кабінет.

Авторизація - ідентифікація зареєстрованого Покупця на Сайті за допомогою введення їм свого логіна і пароля.

Оператор - контактна особа Продавця, що представляє його інтереси.

Товар неналежної якості - Товар, який не відповідає вимогам, встановленим в нормативно-правових актах і нормативних документах. Не вважається Товаром неналежної якості Товар, властивості, характеристики та / або зовнішній вигляд якого не в повній мірі відповідають уявленню Покупця про товар, сформованому на основі наведеної на Сайті інформації.

Для цілей цього Договору терміни та визначення в однині відносяться також до термінів і визначень у множині і навпаки.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За даним Договором Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, призначений для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а Покупець зобов'язаний прийняти Товар та оплатити його.

3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент, коли має місце будь-яка з дій, що відбувається пізніше:

3.2.1. прийняття Товару Покупцем, а при його відсутності - особою, вказаною в замовленні як одержувач Товару, або особою, яка подала документ, що підтверджує право отримання Товару;

3.2.2. повна оплата Товару Покупцем.

3.3. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі йому Товару.

4. РЕЄСТРАЦІЯ І АВТОРИЗАЦІЯ НА САЙТІ

4.1. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

4.2. Реєстрація на Сайті дозволяє:

4.2.1. отримати доступ до Особистого кабінету;

4.2.2. уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця;

4.2.3. використовувати додаткові сервіси Сайту, зокрема можливість відстежувати хід виконання Замовлення і право резервування Товару.

4.3. Продавець не несе відповідальності за повноту, правильність і актуальність інформації, наданої Покупцем при реєстрації.

4.4. При виникненні у Продавця підстав вважати, що зазначена Покупцем інформація неповна і / або недостовірна, Продавець має право вимагати від Покупця надання йому документів, що підтверджують повноту і / або достовірність такої інформації. Якщо Покупець протягом 3 (трьох) робочих днів не відреагує на вимогу Продавця або відмовиться від надання йому відповідних документів, Продавець має право заблокувати або видалити Особистий кабінет Покупця і відмовити Покупцеві в використанні сервісів Сайту.

4.5. Покупець зобов'язується не розголошувати третім особам логін і пароль, вказаний їм при реєстрації. Продавець не несе відповідальність за будь-які можливі негативні наслідки, в разі передачі Покупцем даних про логін та пароль третім особам.

4.6. При виникненні у Покупця підозр, пов'язаних з безпекою його логіна і пароля і / або можливістю їх несанкціонованого використання третіми особами, Покупець зобов'язаний негайно повідомити про це Продавця, відправивши відповідний електронний лист на адресу info@shirts.ua.

4.7. Доступ Покупця до Особистого кабінету здійснюється шляхом авторизації Покупця в Особистому кабінеті.

4.8. Покупець бере на себе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті за допомогою його Особистого кабінету.

4.9. Покупець має право в будь-який момент забажати від Продавця блокування і / або видалення свого Особистого кабінету. Для цього Покупцеві необхідно відправити відповідну вимогу на адресу info@shirts.ua.

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець, який має намір придбати Товар, може оформити Замовлення по телефону і / або шляхом розміщення його на Сайті.

5.2. При оформленні Замовлення по телефону Покупець надає Оператору такі дані, необхідні для виконання Замовлення: прізвище (на розсуд Покупця), ім'я, по-батькові Покупця (на розсуд Покупця), контактний телефон, спосіб і адресу доставки Товару, а також інформацію про склад Замовлення і, при необхідності, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка має право отримати Товар. Оператор зобов'язаний переконатися в обізнаності Покупця про ціну Товару та узгодити конкретну дату і час доставки товару.

5.3. При оформленні Замовлення за допомогою розміщення його на Сайті Покупець в першу чергу вибирає Товар із запропонованого Продавцем асортименту. Відомості про назву, кількість, ціну Товару, а також зображення Товару і загальна вартість Замовлення автоматично відображаються на Сайті в спеціальній віртуальній корзині.

Незареєстрований Покупець заповнює повну електронну форму Замовлення або може зареєструватися через Facebook або Google аккаунт. Підтверджує достовірність внесених ним даних за допомогою натискання на кнопку відповідно «Підтверджую замовлення».

Інформація про замовлення, отримана Продавцем, узгоджується з Покупцем по електронній пошті або за вказаним Покупцем контактним телефоном, для уточнення, в тому числі конкретної дати і часу доставки Товару.

Після успішного завершення оформлення Замовлення зареєстрованому Покупцеві висилається на адресу його електронної пошти або на номер телефону повна інформація про замовлення, строк і порядок його виконання.

5.4. Пропозиція Продавця про продаж розміщених на Сайті Товарів не свідчить про їх наявність у Продавця на момент оформлення Замовлення. Якщо виявиться, що необхідну кількість і / або асортимент замовлених Покупцем Товарів у Продавця відсутня, Продавець зобов'язується негайно повідомити про це Покупця шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Покупця і / або дзвінком Оператора на наданий Покупцем номер. У разі якщо Продавець не зможе забезпечити наявність у нього Товарів протягом 20 (двадцяти) днів або Покупець відмовиться відстрочити покупку Товарів на запропонований Продавцем термін або прийняти Товари в іншій кількості та асортименті, Продавець має право виключити такі Товари з Замовлення або анулювати Замовлення.

5.5. Оформляючи Замовлення по телефону або шляхом розміщення його на Сайті, Покупець тим самим підтверджує, що ознайомлений з наданою на Сайті інформацією:

5.5.1. про прізвища, імені, по-батькові Продавця;

5.5.2. про основні властивості та характеристики Товарів;

5.5.3. про ціни Товарів, включаючи плату за доставку, умови оплати Товарів;

5.5.4. про гарантійні зобов'язання Продавця;

5.5.5. про порядок і періоди прийняття претензій;

5.5.6. про умови укладення, виконання та розірвання Договору.

5.6. Представлена ​​на Сайті інформація носить довідковий характер і не може в повній мірі передавати достовірну інформацію про властивості та характеристики Товарів. Супроводжуючі Товари зображення (фотографії) можуть не повною мірою відображати фактичний вид Товарів.

У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей, характеристик і / або зовнішнього вигляду замовляється їм Товару, Покупець зобов'язаний звернутися до Продавця для отримання додаткової інформації.

5.7. Оформлення Покупцем Замовлення свідчить про те, що Покупець в повній мірі інформований про властивості, характеристики і зовнішній вигляд замовленого ним Товару.

5.8. Покупець має право внести зміни в Замовлення або відмовитися від Замовлення (анулювати Замовлення) в будь-який момент до остаточної відправки йому Товару, методом, погодженим з Оператором, про що Покупець зобов'язаний повідомити Продавця по телефону і / або за адресою електронної пошти info@shirts.ua . У разі відмови Покупця від частково або повністю сплаченого Замовлення, сума анульованого Замовлення повертається Покупцю шляхом її перерахування на розрахунковий рахунок Покупця протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту відмови. Вартість раніше сплаченого Замовлення, в який були внесені зміни, підлягає перерахунку відповідно до внесених Покупцем змінами і подальшого часткового повернення або доплати.

6. ДОСТАВКА І ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ

6.1. Доставка Товару здійснюється кур'єром Продавця або за допомогою використання послуг однієї з служб доставки, зазначеної на Сайті або узгодженої з Оператором. Детальна інформація про способи доставки Товару, а також орієнтовні терміни доставки розміщена на Сайті в розділі «Доставка».

6.2. У межах території України доставка Товару проводиться безкоштовно.

6.3. Оплата доставки Товару за межі території України покладається на Покупця. У разі якщо доставка Товару буде здійснена за рахунок Продавця, Покупець зобов'язується відшкодувати Продавцю всі понесені ним і документально підтверджені витрати на доставку Товару.

6.4. Конкретний термін доставки Товару узгоджуються з Покупцем по електронній пошті і / або за вказаною Покупцем контактним телефоном.

6.5. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцю вважається виконаним в момент вручення Товару Покупцеві, а при його відсутності - особі, зазначеній в Замовленні як одержувач Товару, або особі, яка подала документ, що підтверджує право отримання Товару.

6.6. Доставка Товару кур'єром Продавця проводиться в узгоджений з Покупцем час по визначеній ним адресою доставки. У разі доставки Товару однієї з служб доставки, Товар має бути вручений відділенні відповідної служби доставки під час роботи відділення або на адресу, визначену Покупцем у зручний для нього час. Плата за зберігання Товару в відділенні служби доставки визначається відповідно до тарифів, встановлених відповідною службою доставки, і підлягає виплаті Покупцем особисто.

6.8. Перед прийняттям Товару Покупець або особа, зазначена в замовленні як одержувач Товару, або особа, яка пред'явила документ, що підтверджує право отримання Товару, зобов'язана перевірити відповідність Товару виконаному Замовленню, в тому числі заявленій кількості, асортименту, комплектності, якості Товару.

Перш, ніж приймати Товар, Покупець або особа, зазначена в замовленні як одержувач Товару, або особа, яка пред'явила документ, що підтверджує право отримання Товару, також зобов'язується переконатися в тому, що доставлений Товар повністю задовольняє його вимогам в частині розміру, кольору, форми, габаритів, фасону, комплектації та інших властивостей і характеристик Товару.

6.9. При відсутності претензій до доставленому Товару Покупець або особа, зазначена в замовленні як одержувач Товару, або особа, яка пред'явила документ, що підтверджує право отримання Товару, зобов'язана підписати бланк замовлення в двох примірниках і оплатити Замовлення (в разі відсутності 100% -вої передоплати). Підпис в постачальних документах свідчить про те, що претензій до товару не заявлено і Продавець належним чином виконав своє зобов'язання по передачі Товару.

Один примірник бланка Замовлення з відміткою про оплату та дату (час) виконання Замовлення, завірений підписом Продавця, залишається у Покупця або особи, зазначеного в замовленні як одержувач Товару, або особи, яка подала документ, що підтверджує право отримання Товару.

6.10. При наявності претензій до доставленого Товару Покупець або особа, зазначена в замовленні як одержувач Товару, або особа, яка пред'явила документ, що підтверджує право отримання Товару, має право відмовитися від прийняття Товару. У цьому випадку повинен бути складений акт, в якому наведені причини відмови від Товару. На основі належним чином оформленого акта Продавець зобов'язується:

6.10.1. доставити Покупцеві такий же Товар належної якості (без недоліків) або аналогічний Товар, але інший за розміром, кольором, формою, габаритами, фасоном, комплектації або іншим його властивостям і характеристикам, або

6.10.2. повернути ціну Товару.

При заміні Товару з недоліками на Товар належної якості Продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною Товару, встановленої на момент оформлення Замовлення, і ціною Товару, що діє на момент заміни Товару.

Витрати, пов'язані із заміною Товару, здійснюються за рахунок Продавця.

У разі необгрунтованої відмови Покупця або особи, зазначеного в замовленні як одержувач Товару, або особи, що пред'явила документ, що підтверджує право отримання Товару, від прийняття і оплати Товару, Товар повертається Продавцю без подальшої можливості його заміни або повернення його ціни, а Замовлення Покупця вважається анульованим.

6.11. На Товар Покупцеві або особі, зазначеній в Замовленні як одержувач Товару, або особі, яка подала документ, що підтверджує право отримання Товару, видається розрахунковий документ.

6.12. Особа, яка здійснює доставку Товару, має право не передавати Товар в випадках якщо:

6.12.1. особа, яка приймає Товар, відмовляється подати документ, що засвідчує особу;

6.12.2. особа, яка приймає Товар, не є Покупцем і / або не вказано в замовленні як одержувач Товару та / або не пред'явила документ, що підтверджує право отримання Товару;

6.12.3. особа, яка приймає Товар, не досягла повноліття і / або недієздатна;

6.12.4. Покупець або особа, зазначена в замовленні як одержувач Товару, або особа, яка пред'явила документ, що підтверджує право отримання Товару, відмовляються підписувати бланк замовлення в двох примірниках і / або оплачувати Товар (при готівковому розрахунку);

6.12.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та / або документами, якими керується служба доставки.

Якщо особа, яка здійснює доставку Товару, не передасть Товар із зазначених вище причин, Товар повертається Продавцю, а Замовлення анулюється.

6.13. Придбання Товару з доставкою не дає Покупцеві права вимагати доставку придбаного Товару з метою гарантійного обслуговування, обміну, заміни або повернення Товару, не дає можливості здійснювати гарантійне обслуговування, обмін, заміну або повернення Товару виїхавши до Покупця.

6.14. У разі неможливості виконання Замовлення Продавцем або кур'єром / службою доставки або анулювання Замовлення Продавцем сума передоплати Товару підлягає поверненню Покупцю за допомогою її перерахування на розрахунковий рахунок Покупця протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виявлення неможливості або анулювання Замовлення.

7. ОПЛАТА ТОВАРУ

7.1. Покупець зобов'язується оплатити Товар за ціною, вказаною на Сайті під зображенням і найменуванням Товару.

7.2. Ціна Товару виражається в українській національній валюті - гривні.

7.3. Ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

7.4. Що стосується неправильного вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець повідомляє про це Покупця за допомогою відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Покупця і / або дзвінком на наданий Покупцем номер. Якщо протягом 3 (трьох) робочих днів Покупець не підтвердить свою згоду здійснити Замовлення за новою ціною і / або Продавцю не вдасться зв'язатися з ним, Замовлення буде анульовано. При цьому сума передоплати Товару підлягає поверненню Покупцю шляхом її перерахування на розрахунковий рахунок Покупця протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту анулювання Замовлення.

7.5. Оплата Товару може бути проведена:

7.5.1. в безготівковому порядку (у вигляді перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця) на умовах попередньої оплати Товару (оплати Товару до його передачі Покупцеві);

7.5.2. шляхом готівкового розрахунку з кур'єром Продавця / службою доставки в момент передачі Товару.

7.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважається виконаним з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або отримання коштів кур'єром Продавця / службою доставки при врученні Товару Покупцеві або особі, зазначеній в Замовленні як одержувач Товару, або особі, яка подала документ, що підтверджує право отримання Товару. Всі витрати, пов'язані з перекладом / передачею коштів, покладаються на Продавця.

7.7. Якщо Продавець, який одержав суму попередньої оплати Товару, не передасть Товар в установлений в замовленні термін, Покупець має право вимагати передачі йому сплаченого Товару або повернення суми попередньої оплати протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту настання такого терміну.

8. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ

8.1. Продавець гарантує, що Товар, який передається Покупцеві, має належну якість.

8.4. Гарантійний термін на Товар починається з моменту передачі Товару Покупцю.

8.5. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Покупець не міг використовувати Товар:

8.5.1. в зв'язку з обставинами, що залежать від Продавця, - до усунення їх Продавцем;

8.5.2. в зв'язку з усуненням недоліків Товару Продавцем - на час усунення цих недоліків.

Зазначене в цьому пункті час обчислюється від дня, коли Покупець звернувся до Продавця з вимогою про усунення відповідних обставин або недоліків товару.

8.6. У разі заміни Товару неналежної якості на Товар, що відповідає умовам Договору, або обміну Товару належної якості на аналогічний Товар інших розміру, кольору, форми, габариту, фасону, комплектації, гарантійний термін на Товар починає спливати з моменту заміни або обміну Товару.

9. ОБМІН ПРИЙНЯТОГО ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

9.1. Покупець має право обміняти прийнятий ним Товар належної якості на аналогічний Товар інших розміру, кольору, форми, габариту, фасону, комплектації, якщо Товар не задовольняє його вимогам і / або не може бути використаний ним за призначенням.

9.2. Покупець має право на обмін Товару у Продавця протягом 14 (чотирнадцяти п'яти) днів з моменту прийняття Товару Покупцем або особою, вказаною в замовленні як одержувач Товару, або особою, яка подала документ, що підтверджує право отримання Товару.

9.3. Обмін Товару належної якості може бути здійснений, якщо Товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві або особі, зазначеній в Замовленні як одержувач Товару, або особі, яка подала документ, що підтверджує право отримання Товару.

9.4. Витрати, пов'язані з обміном прийнятого Товару в межах території України, включаючи витрати на доставку Товару Покупцем, покладаються на Продавця. При здійсненні доставки Товару за рахунок Покупця, Продавець зобов'язується відшкодувати Покупцю всі понесені ним і документально підтверджені витрати на доставку Товару.

9.5. У разі дотримання Покупцем умов обміну Товару, наведених в пунктах 9.2 - 9.4 Договору та наявності у Продавця аналогічного Товару інших розміру, кольору, форми, габариту, фасону, комплектації, Продавець повинен обміняти Товар протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Товару .

Повернення Покупцем Товару свідчить про розірвання їм Договору в односторонньому порядку. При розірванні Договору розрахунки з Покупцем провадяться виходячи з ціни Товару на момент оформлення Замовлення. Продавець зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Товару перерахувати на розрахунковий рахунок Покупця грошові кошти, сплачені за Товар.

9.7. Не підлягає обміну Товар належної якості, включений до відповідного переліку, затвердженого на законодавчому рівні, в тому числі перо-пухові та панчішно-шкарпеткові вироби.

10. ПОВЕРНЕННЯ ПРИЙНЯТОГО ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Покупець має право повернути Покупцю прийнятий ним Товар належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту прийняття Товару Покупцем або особою, вказаною в замовленні як одержувач Товару, або особою, яка подала документ, що підтверджує право отримання Товару.

10.2. Повернення Товару належної якості може бути проведено, якщо Товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві або особі, зазначеній в Замовленні як одержувач Товару, або особі, яка подала документ, що підтверджує право отримання Товару.

10.3. Доставка прийнятого Товару належної якості Продавцю в межах території України здійснюється Покупцем за рахунок Продавця. У разі доставки Товару за рахунок Покупця, Продавець зобов'язується відшкодувати Покупцю всі понесені ним і документально підтверджені витрати на доставку Товару.

10.4. При дотриманні Покупцем умов повернення Товару, що містяться в пунктах 10.1 - 10.3 Договору, Продавець зобов'язаний протягом 5 - 7 (п'яти - семи) робочих днів з моменту отримання Товару перерахувати на розрахунковий рахунок Покупця сплачену Покупцем грошову суму в розмірі ціни Товару.

11. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ передання товару неналежної якості

11.1. У разі якщо Покупець після прийняття Товару виявить недоліки Товару, що свідчать про неналежну якість Товару, Покупець за своїм вибором має право вимагати від Продавця:

11.1.1. заміни Товару на такий же Товар належної якості або на аналогічний, але інший за розміром, кольором, формою, габаритами, фасоном, комплектації, Товар належної якості;

11.1.2. повернення сплаченої за Товар грошової суми, з одночасні відповідним поверненням товару Продавцю.

11.3. Наведені в пункті 11.1 вимоги Покупця розглядаються Продавцем тільки після пред'явлення Покупцем розрахункового документа, а також документа з позначкою про дату продажу Товару, що дозволяє встановити гарантійний термін на Товар.

11.4. Продавець несе відповідальність за недоліки Товару, виявлені Покупцем протягом гарантійного терміну на Товар. Якщо Покупець доведе, що недоліки Товару виникли до передачі йому Товару або з причин, які існували до цього моменту, Покупець має право звернутися до Продавця і після закінчення гарантійного терміну.

11.5. Продавець не несе відповідальності за недоліки Товару, що виникли після передачі Товару Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування і / або зберігання Товару та / або дій третіх осіб і / або випадку і / або непереборної сили.

11.6. Доставка прийнятого Товару неналежної якості Продавцю в межах території України здійснюється Покупцем за рахунок Продавця. Витрати Покупця, пов'язані з доставкою Товару, за умови надання Покупцем документального підтвердження їх наявності, підлягають відшкодуванню Продавцем.

11.7. У разі якщо необхідно визначити причини виникнення недоліків Товару, Продавець зобов'язаний у триденний строк з дня отримання від Покупця письмової згоди організувати проведення експертизи Товару.

Експертиза Товару здійснюється за рахунок Продавця.

Якщо у висновку експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі Товару Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування і / або зберігання Товару та / або дій третіх осіб і / або випадку і / або непереборної сили, вимоги Покупця не підлягають задоволенню. В такому випадку Покупець зобов'язується відшкодувати Продавцю витрати на проведення експертизи і доставку Товару. При цьому Товар підлягає поверненню Покупцю.

Продавець і Покупець мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

Якщо Покупець відмовиться від організації Продавцем проведення експертизи Товару, визначити причини появи недоліків якого інакше неможливо, або протягом 2 (двох) днів з моменту отримання відповідного пропозиції Продавця не відповість на нього, Продавець має право залишити пред'явлене Покупцем вимогу без розгляду.

Якщо Продавцем буде встановлено, що виявлені Покупцем недоліки Товару усунути неможливо, він зобов'язаний:

11.8.1. за попереднім погодженням з Покупцем здійснити заміну Товару на такий же Товар належної якості або на аналогічний, але інший за розміром, кольором, формою, габаритами, фасоном, комплектації, Товар належної якості;

11.8.2. повернути Покупцю сплачені грошові кошти в розмірі ціни Товару.

11.9. Вимога про відшкодування витрат на усунення недоліків Товару може бути пред'явлено Покупцем тільки при наявності у нього відповідного документального підтвердження таких витрат. Останнє має дати продавцю можливість встановити розмір витрат, понесених Покупцем, отримати інформацію про конкретні недоліки, які необхідно було усунути, а також з'ясувати дату, коли були виявлені і усунені відповідні недоліки.

11.11. Вимога Покупця про заміну Товару повинно бути негайно задоволено Продавцем, а в разі необхідності перевірки якості Товару - протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження вимоги.

У разі відсутності необхідного Товару вимога Покупця про заміну Товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Продавець повинен повідомити Покупця про відсутність у нього Товару і вказати орієнтовні терміни надходження Товару в продаж. Покупець має право відмовитися від відстрочки заміни Товару і пред'явити Покупцеві іншу вимогу з тих, що перераховані в пункті 11.1 Договору. Якщо Продавець не зможе виконати вимогу про заміну Товару протягом 2 (двох) місяців з моменту його пред'явлення Покупцем, він зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення двомісячного терміну перерахувати на розрахунковий рахунок Покупця грошові кошти, сплачені за Товар.

При заміні Товару на такий же Товар належної якості Продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною Товару, сплаченої Покупцем, і ціною Товару, що діє на момент заміни Товару.

При заміні Товару на такий же Товар належної якості Продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною Товару, сплаченої Покупцем, і ціною Товару, що діє на момент заміни Товару.

У разі заміни Товару неналежної якості на аналогічний, але інший за розміром, кольором, формою, габаритами, фасоном, комплектації, Товар належної якості, відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого Товару і ціною Товару належної якості, які встановлені на момент заміни Товару.

11.12. Пред'являючи заяву про повернення Товару неналежної якості, Покупець має право вимагати відшкодування різниці між ціною Товару на момент оформлення Замовлення і ціною відповідного Товару на момент задоволення вимоги Продавцем.

Продавець зобов'язується повернути Покупцю сплачені за Товар гроші, в тому числі необхідну Покупцем різницю між ціною Товару на момент оформлення Замовлення і ціною Товару на момент задоволення заяви Покупця, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок Покупця протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту задоволення вимоги .

11.13 Товар з персоналізацією "Shirts Id" не може бути повернутий або замінений.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

12.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

12.2. Продавець не несе відповідальності:

12.2.1. за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених в цьому Договорі, в зв'язку з наданням Покупцем неповних і / або недостовірних і / або неактуальних Персональних даних;

12.2.2. за недотримання погодженого з Покупцем терміну доставки товару, що сталося не з вини Продавця;

12.2.3. за неправомірні дії третіх осіб, що здійснюють доставку Товару;

12.2.4. за збитки, що виникли у Покупця внаслідок неналежного використання придбаного ним Товару;

12.2.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та / або Договором.

13. Обставини непереборної сили (Форс-мажор)

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке виконання виявилося неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

13.2. До обставин непереборної сили за цим Договором належать такі події: пожежі, стихійні лиха, землетруси, повені, смерчі, урагани, епідемії, епізоотії, карантинні заходи, терористичні акти, військові дії, введення надзвичайного стану, повстання, акти громадянської непокори, акти органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інші обставини, виникнення, дія та наслідки яких неможливо було передбачити або запобігти розумними заходами, якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

13.3. Сторона зобов'язана за допомогою електронної пошти та / або по телефону повідомити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, а також про припинення їх дії, з наданням підтвердження Торгово-Промислової Палати України або іншого уповноваженого органу протягом 7 (семи) робочих днів з моменту виникнення / припинення цих обставин.

13.4. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як на підстави для звільнення від відповідальності.

13.5. Якщо самі обставини непереборної сили перешкоджали своєчасному повідомленню іншої Сторони, повідомлення має бути направлено в електронному вигляді та / або повідомлено по телефону протягом 7 (семи) робочих днів з моменту, коли це стало можливим.

13.6. Сторона не має права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності, якщо дані обставини виникли після настання терміну виконання відповідних зобов'язань за цим Договором.

13.7. У разі виникнення обставин непереборної сили, визначених у пункті 13.2 Договору, виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором припиняється до закінчення терміну дії таких обставин.

14. Вирішення спорів

14.1. Сторони зобов'язуються врегулювати всі спори, що виникають між ними за цим Договором або в зв'язку з ним, шляхом переговорів.

14.2. У разі якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

15. ТЕРМІН ДІЇ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

15.1. Даний Договір діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

15.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку, а також у випадках, передбачених Договором.

15.3. При розірванні даного Договору в односторонньому порядку Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону по телефону і / або по електронній пошті.

Анулювання Стороною Замовлення, також як повернення прийнятого Товару Продавцю, свідчить про розірвання Договору в односторонньому порядку.

Цей Договір буде вважатися розірваним через 2 (два) робочих дні з моменту повідомлення однією Стороною відповідної інформації іншій Стороні по телефону і / або з моменту отримання Стороною електронного повідомлення від Сторони, яка вирішила відмовитися від Договору.

15.4. Договір слід вважати розірваним безпосередньо з моменту повідомлення Продавцем Покупцеві по телефону або з моменту отримання Покупцем повідомлення про це від Продавця за допомогою електронної пошти, у випадках, якщо:

15.4.1. Покупець здійснює будь-які дії, які шкодять / можуть зашкодити діловій репутації Продавця і / або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Продавцем, або суперечать / можуть суперечити законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту і / або загальноприйнятим нормам моралі;

15.4.2. Дії Покупця не спрямовані на купівлю Товарів і / або в них міститься злий умисел і / або шахрайські наміри і / або спроби нашкодити господарської діяльності Продавця і / або порушити права інтелектуальної власності Продавця і / або отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Продавця;

15.4.3. Виявиться, що надані Покупцем Персональні дані є неповними і / або недостовірними і / або неактуальними і / або належать третім особам;

15.4.4. Покупець зловживає правами, наданими йому за цим Договором;

15.4.5. судом прийнято відповідне рішення;

15.4.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

16. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

16.1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті та / або оформляючи Замовлення, Покупець дає добровільну згоду на обробку його персональних даних, в тому числі Персональних даних, на умовах Політики конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

16.2. Надаючи добровільну згоду на обробку своєї персональної інформації, зокрема Персональних даних, Покупець підтверджує свою обізнаність про те, що:

16.2.1. його Персональні дані включені в базу персональних даних «Клієнти»;

16.2.2. власником бази персональних даних «Клієнти» є Продавець;

16.2.3. метою обробки Персональних даних є забезпечення реалізації купівлі-продажу Товару;

16.2.4. обробка Персональних даних проводиться за допомогою інформаційної (автоматизованої) системи і в формі картотек;

16.2.5. під обробкою Персональних даних відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснюване в інформаційній автоматизованій системі та / або в картотеках персональних даних дію або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, знищення Персональних даних;

16.2.6. використання Персональних даних може здійснюватися як Продавцем особисто, так і його співробітниками, за умови прийняття ними на себе зобов'язання про нерозголошення в будь-який спосіб Персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі їм у зв'язку з виконанням професійних чи службових, або трудових обов'язків;

16.2.7. здійснення реєстрації на Сайті і / або оформлення Замовлення свідчить про добровільне волевиявлення Покупця на передачу його Персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Покупця:

- при отриманні Продавцем письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;

- для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Продавця або третіх осіб (зокрема, якщо Покупець не виконує або неналежним чином виконує умови Договору);

- з метою виконання Продавцем своїх зобов'язань за Договором;

- у разі передачі прав і обов'язків Продавця, наданих згідно з Угодою, до його правонаступника;

- в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини;

- для усунення технічних неполадок в інформаційній (автоматизованій) системі та / або інших проблем з безпекою даних;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

16.2.8. надання третім особам доступу до Персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті

16.2.9 Договору та / або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Покупця;

16.2.10. Персональні дані Покупця зберігаються протягом терміну дії Договору і 3 (трьох) років з моменту припинення його дії;

16.2.11. Персональні дані Покупця підлягають знищенню Продавцем в разі:

- закінчення терміну зберігання даних, визначеного в п. 16.2.10 Договору;

- розірвання даного Договору;

- набрання законної сили рішенням суду про вилучення даних про Покупця з бази персональних даних «Клієнти».

16.2.12. відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Покупцеві належать такі права:

- знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування власника Персональних даних;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його Персональні дані;

- на доступ до своїх Персональних даних;

- отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст зберігаються Персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу власнику Персональних даних із запереченням проти обробки своїх Персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних власником Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність і ділову репутацію;

- звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди;

- відкликати згоду на обробку Персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки Персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

16.2.13. будь-які вимоги Покупця, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних і / або забороною їх обробки і / або знищенням Персональних даних можуть привести до неможливості виконання Продавцем своїх зобов'язань за Договором. При цьому Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань;

16.2.14. Покупець бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Продавцю неповних і / або недостовірних і / або неактуальних Персональних даних і / або Персональних даних третіх осіб.

17. ПОВІДОМЛЕННЯ

17.1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті, Покупець дає згоду отримувати від Продавця регулярні і термінові (позапланові) повідомлення інформаційно-рекламного характеру на адресу електронної пошти та / або номер телефону, вказаний при реєстрації.

17.2. Покупець має право в будь-який момент відмовитися від отримання повідомлень Продавця, не пов'язаних з виконанням останнім своїх зобов'язань за цим Договором.

18. Заключні положення

18.1. Майнові права інтелектуальної власності на текстову інформацію і зображення, розміщені на Сайті, належать Продавцю або третім особам, з якими у Продавця є відповідні угоди. Будь-яке використання зазначених об'єктів, також як і торгових марок (знаків для товарів і послуг), нанесених Товар та / або його упаковку та / або етикетку, нашивку, бирку і / або інший прикріплений до Товару предмет, допускається тільки з письмового дозволу правовласника.

18.2. Всі питання, неврегульовані цим Договором, а також будь-які спірні питання за Договором або в зв'язку з ним вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

18.3. Визнання судом недійсним будь-якого з положень даного Договору не тягне недійсності інших його положень або Договору в цілому, а тому не веде до втрати нею юридичної сили.

18.4. Продавець має право в будь-який час вносити зміни та / або доповнення до цього Договору. Нова редакція Договору розміщується на сайті Продавця не пізніше 7 (семи) календарних днів до її вступу в силу. У разі відмови Покупця виконувати умови зміненого і / або доповненого Договору, Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

18.5. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту даного Договору, прав і обов'язків кожної сторони, що випливають або пов'язаних з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін. Договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для них обставин.

Бажаєш дійсно особливого — замовляй вишивку ініціалів, або колір ниток для ґудзика

Abc
Abc
Abc

Оберіть місце нанесення ініціалів на схемі

Оберіть місце розташування ґудзика на схемі

Вартість послуги
250 грн

Будьте уважні! Товар з поверненню або обміну не підлягає, термін відправки до 5ти робочих днів